Jan Zientara
wszystkie
15/05/2020

Tabela opłat za badania techniczne pojazdów

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY
z dnia 29 września 2004 r. w sprawie wysokości opłat związanych
z prowadzeniem stacji kontroli pojazdów oraz przeprowadzeniem badań technicznych pojazdów ( Dz. U. Nr 223 Poz. 2261 z późniejszymi zmianami)

 

1

Okresowe badanie techniczne:1.1 motocykl, ciągnik rolniczy
62,00
1.2 samochód osobowy, autobus przeznaczony do przewozu nie więcej niż 15 osób łącznie z kierowcą, samochód ciężarowy i specjalny do 3,5t dmc, pojazd trójkołowy powyżej 0,4t mw
98,00
1.3 samochód ciężarowy i specjalny, ciągnik samochodowy siodłowy powyżej 3,5t do 16t dmc
153,00
1.4 samochód ciężarowy i specjalny, ciągnik samochodowy siodłowy powyżej 16t dmc, ciągnik samochodowy balastowy
176,00
1.5 autobus przeznaczony do przewozu więcej niż 15 osób łącznie z kierowcą
199,00
1.6 przyczepa ciężarowa rolnicza do 1,5t dmc
40,00
1.7 przyczepa ciężarowa rolnicza powyżej 1,5t do 6t dmc
50,00
1.8 przyczepa ciężarowa rolnicza powyżej 6t dmc
70,00
1.9 przyczepa (naczepa) ciężarowa i specjalna do 3,5t dmc
78,00
1.10 przyczepa (naczepa) ciężarowa i specjalna powyżej 3,5t do 16t dmc
163,00
1.11 przyczepa (naczepa) ciężarowa i specjalna powyżej 16t dmc
177,00
1.15 pojazd przystosowany do zasilania gazem (za badanie specjalistyczne)
63,00

1.22

motorower
50,00
1.23 pojazd wolnobieżny wchodzący w skład kolejki turystycznej

62,00

2

Ponowne sprawdzenie mechanizmów i zespołów w pojeździe, w którym stwierdzono usterki w trakcie badań technicznych w zakresie:2.1 skuteczności i równomierności działania hamulców
20,00
2.4 ustawienia i natężenia świateł drogowych i świateł mijania
14,00
2.5 połączeń układu kierowniczego oraz jałowego ruchu koła kierownicy, luzu w zawieszeniu
20,00
2.6 toksyczności spalin
14,00
2.7 poziomu hałasu
20,00
2.8 geometrii kół jednej osi
36,00
2.9 działania amortyzatorów jednej osi
14,00
2.10 wszystkich innych usterek łącznie
20,00
4

Dodatkowe badanie techniczne pojazdu skierowanego przez organ kontroli ruchu drogowego w razie uzasadnionego przypuszczenia, że zagraża bezpieczeństwu ruchu drogowego lub narusza wymagania ochrony środowiska:4.1 określone usterki techniczne, warunki techniczne (osobno za każde określone warunki techniczne lub badany układ czy zespół pojazdu)
20,00
4.2 po wypadku, kolizji drogowej (za badanie specjalistyczne)
94,00
4.3 dane techniczne niezgodne ze stanem faktycznym
51,00
5

Dodatkowe badanie techniczne pojazdu skierowanego przez starostę w razie uzasadnionego przypuszczenia, że zagraża bezpieczeństwu ruchu drogowego lub narusza wymagania ochrony środowiska:5.1 co do którego zachodzi podejrzenie, że nie spełnia określonych warunków technicznych
20,00
5.2 po wypadku, kolizji drogowej (za badanie specjalistyczne)
94,00
6

Pozostałe dodatkowe badania techniczne pojazdu:6.2 który ma być używany jako taksówka osobowa lub bagażowa (za warunki dodatkowe)
42,00
6.3 który ma być używany jako uprzywilejowany (za warunki dodatkowe)
50,00
6.4 który ma być używany do przewozu materiałów niebezpiecznych (za badanie specjalistyczne)
85,00
6.5 autobusu, który może poruszać się po drogach z prędkością 100 km/h (za badanie specjalistyczne)
126,00
6.6 do nauki jazdy lub przeprowadzania egzaminu państwowego (za warunki dodatkowe)
48,00
6.7 w którym dokonano zmian konstrukcyjnych lub wymiany elementów powodujących zmianę danych w dowodzie rejestracyjnym
82,00
6.8 o którym mowa w art.81 ust.11 pkt 5 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r.-Prawo o ruchu drogowym
50,00
6.9 skierowany przez starostę  lub na wniosek posiadacza pojazdu w celu ustalenia danych niezbędnych do jego rejestracji / jeżeli z dokumentów wymaganych do jego rejestracji wynika,że uczestniczył on w wypadku drogowym, lub narusza wymagania ochrony środowiska

60,00 /

94,00

6.10 w którym w czasie badania technicznego stwierdzono ślady uszkodzeń lub naruszenia elementów nośnych konstrukcji pojazdu,mogących stwarzać zagrożenie dla bezopieczeństwa ruchu drogowego

94,00

6.11

6.12

pojazd o którym mowa w art. 81 ust.11 pkt 7 ustawy z dnia 20 czerwca 1997r.- Prawo o ruchu drogowym

dla którego określono dodatkowe wymagania techniczne w międzynarodowych porozumieniach dotyczących międzynarodowego transportu drogowego


50,00

120,00

7

Sprawdzenie spełniania dodatkowych warunków technicznych dla niektórych pojazdów oraz pozostałe czynności przeprowadzane w stacjach kontroli pojazdów:7.1 prawidłowości przystosowania pojazdu silnikowego do ciągania przyczepy
35,00
7.2 czy pojazd odpowiada dodatkowym warunkom technicznym dla pojazdów przeznaczonych do wykonania czynności na drodze
21,00
7.3 czy pojazd odpowiada dodatkowym warunkom technicznym wymaganym dla pojazdów ciężarowych przystosowanych do przewozu osób
48,00
7.4 czy pojazd odpowiada dodatkowym warunkom technicznym wymaganym dla autobusu miejskiego używanego w komunikacji miejskiej lub miejskiej i podmiejskiej
41,00
7.5 czy pojazd odpowiada dodatkowym warunkom technicznym wymaganym dla autobusu szkolnego
41,00
7.6 wykonanie numeru nadwozia
49,00
7.7 wykonanie numeru silnika
49,00
7.8 wykonanie tabliczki i jej umieszczenie
36,00
7.9 sprawdzenie opinii (na wniosek właściciela pojazdu) do wniosku o odstępstwo od warunków technicznych
82,00
7.10 pomiar prawidłowości rozmieszczenia punktów bazowych nadwozia samonośnego pojazdów samochodowych do 3,5t dmc, związanych z zespołami i układami bezpieczeństwa jazdy
255,00

Copyrights by Zientara.com.pl
Wszytstkie prawa zastrzeżone 2010-11

Projekt i wykonanie: webmedio