Jan Zientara
wszystkie
15/05/2020

Okręgowa stacja kontroli pojazdów

 

TACHOGRAFY analogowe i cyfrowe

 

Przeprowadzamy badania techniczne wszystkich typów pojazdów:

 • samochodów osobowych i ciężarowych
 • ciągników rolniczych
 • autobusów
 • pojazdów sprowadzonych z zagranicy (przed I rejestracją)
 • pojazdów powypadkowych
 • pojazdów zasilanych gazem
 • pojazdów do przewozu materiałów niebezpiecznych
 • pojazdów specjalistycznych
 • przyczep i naczep
 • pojazdów pokradzieżowych
 • pojazdów, którym zmieniono rodzaj i przeznaczenie
 • pojazdów skierowanych przez Starostę lub organ kontroli ruchu drogowego,
  oraz:
 • nadawanie i wybijanie numerów na podwoziach, (nadwoziach), silnikach i pojazdach marki SAM,
 • sprawdzanie amortyzatorów w pojazdach o masie do 3,5 t

Badanie techniczne wykonywane na Stacji polega na sprawdzeniu, czy pojazd odpowiada warunkom technicznym oraz czy posiada niezbędne wyposażenie określone w obowiązujących przepisach (rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 r., Dz.U. nr 32, poz. 262, z późniejszymi zmianami).

Za wykonane badania techniczne pojazdów pobierane są ustawowe opłaty zawarte w  tabeli opłat , zgodnej z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 29 września 2004 r. (Dz.U. nr 223 poz. 2261) z uwzględnieniem nowelizacji z dnia 18 września 2009 r. (Dz.U. nr 155, poz. 1233). W przypadku dokonania wpisu do dowodu rejestracyjnego z terminem następnego badania technicznego, obowiązuje dodatkowo opłata ewidencyjna w wysokości 1 zł (Dz.U. nr 227 z 2003 r., poz. 2254, z późniejszymi zmianami).

W naszej firmie zatrudniamy diagnostów o bardzo wysokich kwalifikacjach i wszystkich uprawnieniach jakie powinien posiadać pracownik na w/w stanowisku.

Stacja WWL 008 działa pod patronatem Instytutu Transportu Samochodowego w Warszawie, co wiąże się z uczestnictwem w szkoleniach związanych z aktualizacją wiedzy technicznej jak i przepisów obowiązujących na stacjach.

 

Stacja czynna :     poniedziałek  -  piątek 7:00  - 19:00

sobota 8:00  - 15:00

Copyrights by Zientara.com.pl
Wszytstkie prawa zastrzeżone 2010-11

Projekt i wykonanie: webmedio